top of page

פגישה ראשונה כוללת:

1. אבחנה המבוססת על
  •  ​תשאול ובדיקות (אם יש בידך)
  • לשון
  • דופק
  • אבחנת גוף
2. בניית תוכנית טיפולית
 
 
3. המלצות הקשורות לתזונה ולאורח חיים של המטופל
4. טיפול ראשון 
 

טיפולים הבאים לפי צורך הטיפול ודרישות של המטופל:

 

מחירים לטיפול בודד

מבצעים לגיל זהב, הנחות למטופלים מתמידים, גמישות במחירים.

הנחות למטופלים מתמידים

דיקור                      200 ש"ח

טווינה (שעה)               250 ש"ח

טווינה יחד עם דיקור      250 -  200 ש"ח

3 פעמים בשבוע בקבוצה קטנה ו/וא בזום  150 ש"ח בחודש

צי קונג טיפולי על הדשא ובזום

bottom of page